H.A.E.L....Y.X.X.S
.

fairyhair waterfalls
 H 2 O 
fairyhair waterfalls

water-photo-project
British Columbia / Canada
august 2002
 
 
 
 
 
 

near Tofino / Vancouver Island
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

near Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vancouver
 
 
 
 
 
 
 
 

near Jasper
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long Beach near Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 

Georg Woltersdorf and Bull Kelp on Long Beach / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 

Long Beach near Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 

Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long Beach near Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long Beach near Tofino / Vancouver Island
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vancouver Bull Kelp 
 
 
 
 
 
 
 

long beach mermaid

Long Beach Mermaid


 
 


HAEL YXXS
1. 10. 2301 n. Arc.